Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Ogólne warunki handlowe firmy Secretum Antrum Łukasz Pasda

§1 Zastosowanie wobec przedsiębiorców i określenie terminów

(1) Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw między nami a konsumentem w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani ich samodzielna działalność zawodowa (§ 13 BGB).

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe postanowienia dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://www.secretum-antrum.com

(2) Jeśli umowa zostanie zawarta, przyjmuje

Secretum antrum
Łukasz Pasda
Bahnhofstrasse 13A
D-15328 Manschnow

warunki.

(3) Prezentacja towaru w naszym sklepie internetowym nie stanowi z naszej strony prawnie wiążącej oferty handlowej, a jedynie niewiążące zaproszenie konsumenta do złożenia zamówienia. Zamawiając wybrany towar, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.
(4) Przy składaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę umowną, przechodząc pomyślnie procedurę zamówienia przewidzianą w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie odbywa się w następujących krokach:

1) Wybór żądanego towaru
2) Potwierdź, klikając przycisk „Zamów”
3) Sprawdzenie informacji w koszyku
4) Kliknij przycisk „Do kasy”
5) Rejestracja w sklepie internetowym po rejestracji i podaniu danych rejestracyjnych (adres e-mail i hasło).
6) Ponowne sprawdzenie lub korekta odpowiednich wprowadzonych danych.
7) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamów za opłatą” lub „kup”

Konsument przed wiążącym złożeniem zamówienia może powrócić na stronę internetową, na której zapisywane są informacje o kliencie i korygować błędy wprowadzonych danych lub zamykając ją poprzez naciśnięcie przycisku „Wstecz” w używanej przez niego przeglądarce internetowej po sprawdzeniu swoich danych w Internecie. przeglądarka anuluje proces zamówienia. Otrzymanie zamówienia potwierdzamy natychmiast automatycznie wygenerowanym e-mailem („potwierdzenie zamówienia”). W ten sposób przyjmujemy Twoją ofertę. (5) Przechowywanie tekstu umowy w przypadku zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy dane zamówienia oraz nasze warunki handlowe pocztą elektroniczną. Możesz również wyświetlić warunki w dowolnym momencie na https://www.secretum-antrum.com. Możesz przeglądać swoje poprzednie zamówienia w naszym obszarze klienta w sekcji Moje konto -> Moje zamówienia.

§3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek od sprzedaży i inne składniki ceny. Wszelkie koszty wysyłki zostaną doliczone.
(2) Konsument ma możliwość płatności z góry, PayPal.
(3) Jeżeli konsument wybrał płatność z góry, zobowiązuje się zapłacić cenę kupna niezwłocznie po zawarciu umowy.

§4 Dostawa

(1) O ile w opisie produktu nie określono wyraźnie inaczej, wszystkie oferowane przez nas artykuły są natychmiast gotowe do wysyłki. Dostawa następuje najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku płatności z góry, termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu polecenia zapłaty bankowi, któremu zlecono przelew, a dla wszystkich innych form płatności - następnego dnia po zawarciu umowy. Jeżeli termin wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.
(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanej rzeczy przechodzi na kupującego dopiero w momencie wydania rzeczy kupującemu, nawet w przypadku sprzedaży pocztą.

§5 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

************************************************ ************************************************

§6 Prawo odstąpienia od umowy przez klienta jako konsumenta:

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, w przypadku gdy konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie prowadzą działalności na własny rachunek:

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować

Secretum Antrum
Łukasz Pasda
Bahnhofstrasse 13A
D-15328 Manschnow
E-mail secretum.antrum@gmail.com

poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Koniec odwołania

************************************************ ************************************************

§7 Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)

W dniu:
Secretum Antrum
Łukasz Pasda
Bahnhofstrasse 13A
D-15328 Manschnow
E-mail secretum.antrum@gmail.com

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)

__________________

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta (-ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

__________________

data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.

§9 Język umowy

Jako język umowy dostępny będzie wyłącznie niemiecki.
pixel